Κόλπο Αυτόματης Άθροισης (Alt+=)

Κόλπο αυτόματης άθροισης με τον συνδυασμό Alt+= Κόλπο αυτόματης άθροισης με τον συνδυασμό Alt+=  αλλά όχι πατώντας απλά Enter αλλά αφού επιλέξετε την περιοχή πατήστε Ctrl + Enter ώστε να μπει όπου έχετε διαλέξει….