25 Πολύ Χρήσιμες Συντομεύσεις Πληκτρολογίου

Για την μορφοποίηση της επιλεγμένης περιοχής, κελιού: πάτησε ctrl+1 Για να εισάγετε την τρέχουσα ημερομηνία: πάτησε ctrl+; Για να εισάγετε την τρέχουσα ώρα, πάτησε ctrl+shift+; Για να επαναλάβεις την τελευταία ενέργεια, πάτησε F4 Για να επεξεργαστείς ένα σχόλιο, πάτησε shift Continue reading 25 Πολύ Χρήσιμες Συντομεύσεις Πληκτρολογίου