Κόλπο Αυτόματης Άθροισης (Alt+=)

Κόλπο αυτόματης άθροισης με τον συνδυασμό Alt+= Κόλπο αυτόματης άθροισης με τον συνδυασμό Alt+=  αλλά όχι πατώντας απλά Enter αλλά αφού επιλέξετε την περιοχή πατήστε Ctrl + Enter ώστε να μπει όπου έχετε διαλέξει….

Συγχώνευση Αλληλογραφίας με Λόγια Απλά

Δείτε το καλύτερα σε ανάλυση HD (720p). Σε αυτό το βίντεο σας αναλύω την δυνατότητα να φτιάξουμε ετικέτες, επιστολές ή μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την βοήθεια λίστας από το Excel 2010.