Συγχώνευση Αλληλογραφίας με Λόγια Απλά

Δείτε το καλύτερα σε ανάλυση HD (720p). Σε αυτό το βίντεο σας αναλύω την δυνατότητα να φτιάξουμε ετικέτες, επιστολές ή μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την βοήθεια λίστας από το Excel 2010.