Υπολογίστε τον Χρόνο που Πέρασε στο Excel [Γρήγορες Συμβουλές]

Το να υπολογίσετε τον χρόνο που πέρασε είναι κάτι πολύ συνηθισμένο αν διαχειρίζεστε κάποιο έργο ή μεγαλώνετε ένα μωρό. Ο χρόνος που παρήλθε δεν είναι τίποτα άλλο παρά το διάστημα μεταξύ ενός σημείου εκκίνησης και του τρέχοντος σημείου χρονικά. Μπορούμε Continue reading Υπολογίστε τον Χρόνο που Πέρασε στο Excel [Γρήγορες Συμβουλές]

Κόλπο Αυτόματης Άθροισης (Alt+=)

Κόλπο αυτόματης άθροισης με τον συνδυασμό Alt+= Κόλπο αυτόματης άθροισης με τον συνδυασμό Alt+=  αλλά όχι πατώντας απλά Enter αλλά αφού επιλέξετε την περιοχή πατήστε Ctrl + Enter ώστε να μπει όπου έχετε διαλέξει….