25 Πολύ Χρήσιμες Συντομεύσεις Πληκτρολογίου

 1. Για την μορφοποίηση της επιλεγμένης περιοχής, κελιού: πάτησε ctrl+1
 2. Για να εισάγετε την τρέχουσα ημερομηνία: πάτησε ctrl+;
 3. Για να εισάγετε την τρέχουσα ώρα, πάτησε ctrl+shift+;
 4. Για να επαναλάβεις την τελευταία ενέργεια, πάτησε F4
 5. Για να επεξεργαστείς ένα σχόλιο, πάτησε shift + F2
 6. Για να αθροίσεις τα επιλεγμένα κελιά, πάτησε alt + =
 7. Για να δεις μια αναπτυσσόμενη λίστα με προτάσεις σε ένα κελί: πάτησε alt+κάτω βέλος
 8. Για να εισάγεις πολλαπλές γραμμές σε ένα κελί: πάτησε alt+enter
 9. Για να εισάγεις ένα νέο φύλλο εργασίας: πάτησε shift + F11
 10. Για να επεξεργαστείς το ενεργό κελί: πάτησε F2 (βάζει τον δείκτη στο τέλος)
 11. Για να κρύψεις την τρέχουσα γραμμή: πάτησε ctrl+9
 12. Για να κρύψεις την τρέχουσα στήλη: πάτησε ctrl+0
 13. Για να επανεμφανίσεις γραμμές σε μια επιλεγμένη περιοχή: πάτησε ctrl+shift+9
 14. Για να επανεμφανίσεις στήλες σε μια επιλεγμένη περιοχή: πάτησε ctrl+shift+0
 15. Για να επαναϋπολογίσεις τις συναρτήσεις: πάτησε F9
 16. Για να επιλέξεις τα δεδομένα της τρέχουσας περιοχής: πάτησε ctrl+shift+8 (ctrl+*)
 17. Για να δεις τους τύπους σε ένα φύλλο: πάτησε ctrl+shift+` (ctrl+~)
 18. Για να αλλάξεις τον τύπο αναφοράς από απόλυση σε σχετική και το αντίθετο (μόνο κατά την επεξεργασία ενός τύπου): πάτησε F4
 19. Για να μορφοποιήσεις έναν αριθμό με νόμισμα, πάτησε ctrl+shift+4 (ctrl+$)
 20. Για να εφαρμόσεις εξωτερικό περίγραμμα στην επιλεγμένη περιοχή: πάτησε ctrl+shift+7
 21. Για να ανοίξεις το πλαίσιο διαλόγου των μακροεντολών: πάτησε alt+F8
 22. Για να αντιγράψεις την τιμή από το πάνω κελί: πάτησε ctrl+’
 23. Για να μορφοποιήσεις έναν αριθμό με στυλ διαχωριστικού χιλιάδας, πάτησε: ctrl+shift+1
 24. Για να πας στο επόμενο φύλλο: πάτησε ctrl+shift+page down
 25. Για να πας στο προηγούμενο φύλλο, πάτησε ctrl+shift+page up
Αν σας άρεσε αυτό το άρθρο, θα ήταν χαρά μου να μου αφήσετε κάποιο σχόλιο ή να εγγραφείτε στο RSS feed για να λαμβάνετε μελλοντικά άρθρα στις τροφοδοσίες σας.